Jesteś tutaj

Podatek z tytułu użytkowania służbowego auta będzie rozliczany ryczałtem

Obecny system rozliczania podatku dochodowego z tytułu użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych zostanie zastąpiony systemem ryczałtowym. Nad zmianą przepisów wspólnie pracują resorty gospodarki i finansów. Nowe zasady mają wejść w życie już z początkiem 2015 r. Aktualnie świadczenia związane z nieodpłatnym wykorzystywaniem przez pracownika do celów prywatnych służbowego samochodu podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Wartość świadczenia ustalana jest zgodnie z cenami rynkowymi. Rząd zamierza wprowadzić nowe rozwiązanie, które jednoznacznie określi wartość świadczenia. Wysokość uzyskiwanego przez pracownika przychodu miesięcznego zostanie ściśle uzależniona od pojemności silnika użytkowanego samochodu służbowego. Uproszczenie zasad ma ograniczyć ryzyko zakwestionowania przez organ podatkowy przyjętej wysokości przychodu.

Kategoria: 

Podobne artykuły

Obowiązująca obecnie obniżona stawka odsetek za zwłokę, wynosząca 75% stawki podstawowej zbyt słabo stymuluje dobrowolne ujawnianie przez podatników zaległości podatkowych w drodze korekty deklaracji. Zatem już w 2015 r. stawki zostaną bardziej zróżnicowane w zależności od zachowania podatnika.

Odroczenie terminu płatności jest jedną z prawnych form pomocy w spłacie należnych składek udzielanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na wniosek płatnika składek. Polega ono na możliwości uregulowania składek w dłuższym okresie czasu, ustalonym z Zakładem, bez konsekwencji przymusowego ich dochodzenia w trybie egzekucji.

X