ZPP

Brak krajowych przepisów i opóźnienia legislacyjne uniemożliwiają handlowcom i producentom dostosowanie się do skomplikowanego unijnego systemu śledzenia papierosów. Przyspieszenie prac nad projektem ustawy, która ma wdrożyć system śledzenia ruchu i pochodzenia wyrobów tytoniowych (Track&Trace), jest konieczne, aby Polska mogła wypełnić wymogi europejskiej dyrektywy. Zgodnie z nią system musi zacząć działać od 20 maja 2019 roku.

Zdaniem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP), polski system podatkowy wymaga reformy. W pierwszej kolejności należy uprościć prawo gospodarcze i obniżyć pozapłacowe koszty pracy. Wnioski te sformułowano w 7. edycji Raportu ZPP „Warunki prowadzenia firm w Polsce 2017”. 

X