Advertisement

Zbiórka krwi

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i  krwiolecznictwa w  Warszawie organizują kolejną edycję Akcji Honorowego Oddawania Krwi, która będzie miała miejsce w dniu 13 lutego br. (środa).

W ramach XI edycji kampanii „Zbieramy Krew dla Polski” ponad 2600 dawców oddało blisko 1200 litrów krwi. W ciągu 11 lat kampanii realizowanej przez Grupę Muszkieterów, zarządzającą sieciami Intermarché i Bricomarché, wraz z Polskim Czerwonym Krzyżem zebrano jej natomiast łącznie blisko 16 000 litrów od ponad 35 000 dawców.

„Zbieramy krew dla Polski” – to kolejna już 10. Jubileuszowa akcja organizowana przez Grupę Muszkieterów i Polski Czerwony Krzyż. Akcja zbiórki krwi będzie się odbywać na parkingach pod sklepami Intermarché i Bricomarché. 

X