sprzedaż w sklepie

Eksperci ASM Group wskazują, że jednym z popełnianych błędów w polskich sklepach spożywczych jest niestosowanie zasad FIFO (ang. first in first out), służących minimalizacji strat oraz FEFO (ang. first expired first out), dotyczących wyprzedaży produktów, które posiadają krótką datę przydatności.

X