produkty spozywcze

W 2015 roku nastąpił spadek udziału marek własnych w sprzedaży produktów dóbr szybko zbywalnych – wynika z raportu firmy badawczej IRI Worldwide. 

Z uwagi na charakterystykę produktów spożywczych jako przedmiotów obrotu, do 2014 r. ustawodawca w szczególny sposób regulował zasady i terminy składania reklamacji oraz uprawnienia przysługujące nabywcy wadliwego produktu. Odpowiednie wymogi były zawarte w ustawie z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) i w rozporządzeniu wykonawczym.

X