Advertisement

Poradnik Handlowca

3 lutego br. Wiesław Generalczyk, prezes naszego Wydawnictwa spotkał się z Ryszardem Bugajskim, wybitnym polskim reżyserem (m.in. takich filmów, jak „Przesłuchanie", „Generał Nil" czy „Układ zamknięty"). Ryszard Bugajski podziękował za znakomitą i skuteczną reklamę filmu „Układ zamknięty" na łamach „Poradnika Handlowca" i „Poradnika Restauratora".

Data wydarzenia: 
2012-10-13

Dzień 12 października 2012 r. zapisze się na stałe w historii naszej gazety. Podczas Jubileuszu 10-lecia Kongregacji Przemysłowo-Handlowej zostaliśmy przez tę organizację uhonorowani nagrodą Syzyfa Roku w kategorii Media Roku. Jest to dla nas tym cenniejsze wyróżnienie, że nagrodę przyznała nam organizacja reprezentująca polskich przedsiębiorców.

„Poradnik Handlowca" po raz kolejny został liderem w badaniach przeprowadzonych przez firmę Nielsen w listopadzie 2013 r. (wyniki badań na naszej stronie internetowej). Wyniki te są dla nas potwierdzeniem, że zarówno treści prezentowane na łamach „Poradnika Handlowca", jak i sposób jego dystrybucji zdały egzamin.

Strony

X