NBP

Według najnowszych danych NBP, odnotowano wzrost liczby oraz wartości transakcji przeprowadzonych przy użyciu kart płatniczych. W IV kwartale ubiegłego roku wartość transakcji bezgotówkowych wyniosła 87,4 mld zł

Narodowy Bank Polski opracował dane dotyczące inflacji w listopadzie br. oraz przedstawił swoje perspektywy na najbliższy rok. Dynamika cen żywności pozostanie na stabilnym poziomie i będzie się wahać w granicach 2,5-3,3%.

W I kw. 2018 r. popyt w sektorze przedsiębiorstw utrzymał się na dobrym poziomie, niemniej nastąpił spadek dynamiki przychodów ze sprzedaży. Również w II kw. br., zgodnie z deklaracjami przedsiębiorstw, popyt oceniany był jako silny. Świadczy o tym m.in. wysoki stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych. Perspektywy dla popytu na III kw. br. także pozostały dobre – wynika z analizy sektora przedsiębiorstw przygotowanej przez NBP.

Organizacje płatnicze zamierzają wystąpić z wnioskiem do NBP o możliwość zwiększenia limitu transakcji zbliżeniowych bez podawania PIN-u z 50 zł do 100 zł. Jeśli bank centralny zgodzi się z tą inicjatywą, może ona wejść w życie od nowego roku.

Mniej dynamicznie w 2018 r. może się rozwijać aktywność inwestycyjna w przedsiębiorstwach prywatnych – podał NBP w szybkim monitoringu, analizie sektora przedsiębiorstw, styczeń 2018 r. (SM NBP). 

Od 10 lutego do obiegu weszły banknoty o nominale 500 zł. Zdaniem NBP wprowadzenie tego nominału było konieczne ze względu na zapotrzebowanie rynku i rosnące koszty utrzymywania zapasu strategicznego banku centralnego. Do obiegu wprowadzonych ma być 50 mln sztuk nowego banknotu. 

X