Gus

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 2,8 (przed miesiącem plus 3). Poprawę koniunktury sygnalizuje 15,2% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 12,4% (w ubiegłym miesiącu odpowiednio 14,4% i 11,5%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie – podaje Główny Urząd Statystyczny.

We wrześniu 2019 r. w porównaniu do analogicznego miesiąca 2018 r. w kategorii artykułów spożywczych zanotowano wzrost produkcji m.in. dla ryb morskich mrożonych (o 66,6%), kasz i grysików gryczanych (o 35,8%), produktów uboju bydła i cieląt (o 31,4%) i gotowych posiłków i dań na bazie mięsa (o 20,2%) – informuje Główny Urząd Statystyczny.

W październiku 2019 r. odnotowano pogorszenie zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca – podaje Główny Urząd Statystyczny.

Zbiory zbóż ogółem ocenia się na 28,9 mln t, tj. o około 8% więcej od zbiorów ubiegłorocznych. Produkcję warzyw gruntowych szacuje się na blisko 3,8 mln t, tj. o ok. 8% mniej rok do roku. Mniejsze są także zbiory owoców z drzew, które wyniosą niespełna 3,4 mln t, czyli o ok. 25% mniej w skali roku – podaje Główny Urząd Statystyczny.

W lipcu 2019 r. w porównaniu do analogicznego miesiąca 2018 r. w działach „Artykuły spożywcze” oraz „Napoje” zanotowano wzrost produkcji ryb morskich mrożonych (o 37,6%), kasz i grysików jęczmiennych (o 20,8%), produktów uboju bydła i cieląt (o 19,8%), wód mineralnych i gazowanych (o 18,9%), soli warzonej (o 17,2%), wód słodzonych lub aromatyzowanych (o 14,8%), makaronu (o 12,6%), kasz i grysików gryczanych (o 11,1%) – wylicza Główny Urząd Statystyczny.

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 7,2 (przed miesiącem plus 5,1). Poprawę koniunktury sygnalizuje 16,8% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 9,6% (miesiąc wcześniej odpowiednio 15,7% i 10,6%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 3,6 (przed miesiącem plus 2,5). Poprawę koniunktury sygnalizuje 14,7% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 11,2% (w ubiegłym miesiącu odpowiednio 14,2% i 11,9%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2019 r. utrzymały się przeciętnie na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem (przy wzroście cen usług – o 0,6% i spadku cen towarów – o 0,2%). W porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 2,9% (w tym usług – o 4,2% i towarów – o 2,4%) – informuje Główny Urząd Statystyczny.

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w czerwcu 2019 r. była wyższa niż przed rokiem o 3,7% (wobec wzrostu o 8,2% w czerwcu 2018 r.). W porównaniu z majem 2019 r. miał miejsce wzrost sprzedaży detalicznej o1,6% – informuje Główny Urząd Statystyczny.

Główny Urząd Statystyczny podsumował produkcję najważniejszych produktów żywnościowych w czerwcu 2019 r.

Strony

X