firma

Konstytucja biznesu jest jedną ze sztandarowych obietnic nowego rządu. Zawarto w niej zapis o zwolnieniu z płacenia składek na ZUS, przez pierwsze pół roku prowadzenia działalności gospodarczej. W zapisie występuje jednak luka pozbawiająca ochrony nowych przedsiębiorców.

Rząd przyjął projekt ustawy dotyczącej sukcesji firm. Projekt pozwala na zabezpieczenie interesów firmy jeszcze za życia przedsiębiorcy ‒ przez powołanie zarządcy sukcesyjnego. Zarządcą może zostać prokurent, włączony w zarządzanie przedsiębiorstwem jeszcze za życia przedsiębiorcy.

W ubiegłym roku upadło w Polsce 900 firm – podaje Euler Hermes. To wzrost w stosunku do roku 2016. Około 40 proc. wszystkich upadłości dotknęło firmy budowlane, ale wysoki wynik zanotowano też w handlu.

Rząd ułatwia życie przedsiębiorcom. Tylko kilka dni, a nie jak do tej pory miesiąc będą potrzebować do rozpoczęcia działalności gospodarczej nowo powstałe firmy. Umożliwi to nowelizacja o Krajowych Rejestrze Sądowniczym (KRS), która w poniedziałek weszła w życie.

Przedsiębiorcy łatwiej i szybciej będą mogli zakładać firmy, bo już w dniu wpisu do KRS dostaną NIP, Regon i będą mogli faktycznie zacząć działalność - taki ma być skutek nowelizacji ustawy o tzw. jednym okienku, którą podpisał prezydent Bronisław Komorowski.

X