Comarch

Tylko 15% akcji promocyjnych jest realizowanych zgodnie z założeniami. Promocje stosują różne bodźce do uatrakcyjnienia towaru - partnerom handlowym czy konsumentom. W dzisiejszych czasach wyzwaniem nie jest samo tylko mierzenie skuteczności i efektywności promocji, lecz zarządzanie czasem, jaki mamy na dokonanie analizy i rozpoczęcie działań, gdyż ilość promowanych produktów staje się coraz większa.

Branża HoReCa jest jedną z najszybciej rozwijających się w Europie. Firma Comarch, w ramach rodziny systemów wspierających sprzedaż Comarch SFA, stworzyła pierwszą aplikację Comarch SFA HoReCa, która odpowiada na specyficzne wymagania tej branży.

Producenci dóbr konsumpcyjnych coraz większy nacisk kładą na nowoczesne technologie, ułatwiające przedstawicielom handlowym bardziej efektywną i wydajną sprzedaż, a które wykraczają daleko poza funkcjonalności związane z dokonywaniem transakcji. Tak wynika z raportu Gartner Market Guide for Retail Execution and Monitoring Solutions for the Consumer Goods Industry, opublikowanego w kwietniu 2015 r.

Data wydarzenia: 
2014-10-21

21 października na Stadionie Narodowym w Warszawie odbędzie się konferencja Comarch Retail Show 2014. To jedno z najważniejszych wydarzeń w branży retail. Bezpłatna rejestracja jest możliwa na stronie:retail2014.comarch.pl. „Poradnik Handlowca” będący patronem medialnym konferencji zachęca przedstawicieli branży FMCG do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. 

X