BIEC

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce, w grudniu 2019 r. niewiele zmienił się w stosunku do wartości sprzed miesiąca (wzrost o 0,4 pkt.) – informuje Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2019 r. nie zmienił się w stosunku do wartości z ubiegłego miesiąca – informuje Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce, w październiku 2019 roku wzrósł o 0,9 punktu w stosunku do notowań sprzed miesiąca.

W październiku 2019 r. wskaźnik ICI obrazujący relację przychodów do kosztów w różnych obszarach działalności gospodarczej ponownie obniżył się – informuje Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce, w sierpniu 2019 r. wzrósł o 0,7 punktu w stosunku do notowań sprzed miesiąca – informuje Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

Wskaźnik Dobrobytu odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa w lipcu 2019 r. spadł o 0,4 punktu w stosunku do swej wartości sprzed miesiąca – informuje Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

W lipcu 2019 r. wskaźnik ICI obrazujący relację przychodów do kosztów w różnych obszarach działalności gospodarczej wzrósł nieznacznie w stosunku do notowań z poprzedniego miesiąca (o około 0,5 pkt.).

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce, w marcu 2019 r. spadł o 0,9 punktu w stosunku do miesiąca poprzedniego – informuje Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2019 r. spadł o kolejne o 0,6 punktu w stosunku do wartości sprzed miesiąca – wskazuje Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce, w lutym 2019 r. wzrósł o 0,4 punktu w stosunku do miesiąca poprzedniego – informuje Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

Strony

X