Jesteś tutaj

Sezon 2019/2020 przyniesie spadek cen zbóż

Zgodnie z prognozą IGC (International Grains Council) światowa produkcja zbóż w sezonie 2018/2019 zmniejszy się do 2089,4 mln t wobec 2102,5 mln t w sezonie 2017/2018 (-0,6%). Jej spadek wynikać będzie z mniejszych zbiorów pszenicy (-3,9%) i jęczmienia (-3,6%), podczas gdy przeciwny efekt będą miały wyższe zbiory kukurydzy (+3,5%). Niższa produkcja pszenicy i jęczmienia jest skutkiem ich mniejszych zbiorów w Rosji i w UE ze względu na suszę, jaka wystąpiła w 2018 r. w Europie. Wyższa produkcja kukurydzy będzie natomiast efektem jej większych zbiorów m.in. w Brazylii, Argentynie, Ukrainie i Chinach.

Zgodnie z prognozą IGC światowa konsumpcja zbóż w sezonie 2018/2019 zwiększy się do 2137,6 mln t wobec 2107 mln t (+1,5%). Podobnie jak w poprzednim sezonie będzie to efektem wyższego spożycia kukurydzy (+3,5%), wynikającego z silnego wzrostu jej konsumpcji w Chinach (+7,7%). Nieznaczny wzrost spożycia szacowany jest także w przypadku pszenicy (+0,5%), podczas gdy konsumpcja jęczmienia obniży się o 2,4%.

Ze względu na wyższe spożycie zbóż od ich produkcji, w sezonie 2018/2019 dojdzie do spadku ich światowych zapasów, które na koniec sezonu 2018/2019 wyniosą 565,6 mln t wobec 613,8 mln t w sezonie 2017/2018, co będzie ich najniższym poziomem od sezonu 2015/2016. W efekcie współczynnik zapasy/spożycie spadnie do 26,5% wobec 29,1%. Będzie to jednocześnie jego najniższa wartość od sezonu 2014/2015. Wcześniejsze szacunki wskazywały na silniejsze obniżenie współczynnika (do najniższego poziomu od sezonu 2013/2014). Tym samym mimo wyraźnego spadku pozostanie on na wysokim na tle historycznym poziomie. Dla porównania, w sezonie 2012/2013, czyli w ostatnim okresie bardzo wysokich cen zbóż, współczynnik ten wynosił 22,5%.

Zgodnie z wynikowym szacunkiem GUS ze względu na największą od 2006 r. suszę ubiegłoroczne zbiory zbóż podstawowych z mieszankami wyniosły 22,8 mln t wobec 28,1 mln t w 2017 r. (-18,9%). Tegoroczne warunki przezimowania zbóż ozimych były relatywnie korzystne, co przy kształtowaniu się warunków agrometeorologicznych w kolejnych miesiącach na poziomie zbliżonym do średniej wieloletniej wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo silnego wzrostu zbiorów zbóż w 2019 r.

Wspomniane wyżej rewizje w górę światowych zapasów zbóż w sezonie 2018/2019 doprowadziły do częściowej korekty cen na światowych giełdach. Jednocześnie zgodnie z szacunkami IGC wysokie ceny zbóż znajdują odzwierciedlenie w większej powierzchni ich zasiewów. Przy przeciętnych na tle historycznym warunkach agrometeorologicznych będzie oddziaływało to w naszej ocenie w kierunku wyraźnego wzrostu podaży w sezonie 2019/2020 i spadku cen. Uwzględniając tendencje na światowym rynku zbóż oraz czynniki krajowe  eksperci Credit Agricole Bank Polska prognozują, że ceny pszenicy i kukurydzy w Polsce wyniosą odpowiednio ok. 70 zł/dt i 59 zł/dt na koniec 2019 r. oraz ok. 68 zł/dt i 55 zł/dt na koniec 2020 r. Głównym czynnikiem ryzyka dla prognoz są warunki agrometeorologiczne wśród głównych producentów zbóż w sezonie 2019/2020.

Źródło: AgroMapa Credit Agricole Bank Polska

Foto: Pixabay

Kategoria: 

Podobne artykuły

Firmy z branży piekarniczej mają przeterminowane płatności wobec banków oraz kontrahentów opiewające na sumę ponad 112 mln zł. Problem ten dotyczy 6,6% firm – wynika z danych zebranych przez BIG InfoMonitor oraz BIK.

Akademia Smaku Sokołów w swej działalności kładzie nacisk na to, by jedzenie służyło nie tylko zaspokajaniu głodu, lecz także – by czerpać z niego przyjemność. Kolejne warsztaty w Akademii odbyły się w niezobowiązującej atmosferze garden party.

X