Jesteś tutaj

Raport Zrównoważonego Rozwoju Tetra Pak 2019

Tetra Pak opublikowała Raport Zrównoważonego Rozwoju na rok 2019. Firma podzieliła się kompleksowymi informacjami na temat swoich działań, inwestycji i planów związanych z kwestiami zrównoważonego rozwoju.

W ciągu ostatnich dwóch dekad podejście Tetra Pak do raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju uległo znaczącym przemianom. Początkowo koncentrowało się ono głównie na zobowiązaniach środowiskowych. Przez lata raporty rozwinęły się o analizę każdego kluczowego aspektu działalności firmy, w tym w szczególności wpływu na społeczeństwo i kwestię zarządzania dostawcami. Za standard działań Tetra Pak przyjmuje założenia Global Reporting Initiative (GRI) oraz program Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG), prowadzony przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Najważniejsze informacje zawarte w tegoroczonym raporcie obejmują:

– Strategię zrównoważonego rozwoju opakowań Tetra Pak i podsumowanie inwestycji na poziomie 80 mln euro w celu rozwoju słomek papierowych, mocowanych na stałe nakrętek i innych technologii oraz surowców, które w latach 2019-2021 zastąpią tworzywa sztuczne na bazie paliw kopalnych. Już teraz w portfolio firmy znajdują się opakowania i zakrętki z plastiku z surowców odnawialnych – trzciny cukrowej.

– Prezentację dążeń firmy do realizacji wyznaczonych celów redukcji emisji dwutlenku węgla, co pozwoli zaoszczędzić w sumie 10 mln ton CO2 w latach 2010-2020 w całym łańcuchu produkcyjnym.

– Nawiązanie do współpracy z innymi firmami w celu kontynuacji skutecznego rozwoju recyklingu kartonów na napoje. Od 2012 r. Tetra Pak poczyniła nakłady finansowe w wysokości 20 mln euro, by regularnie wspierać infrastrukturę zbiórki i odzyskiwania surowców wtórnych. Na polskim rynku poziom recyklingu opakowań kartonowych wciąż rośnie. Obecnie za odzyskiwanie surowców ze zużytych kartonów Tetra Pak odpowiadają cztery wydajnie działające papiernie, a w ciągu ostatnich 10 lat poziom recyclingu opakowań tego typu zwiększył się aż dwudziestokrotnie.

Kategoria: 

Podobne artykuły

Tetra Pak, producent opakowań kartonowych do płynnej żywności, do końca bieżącego roku wprowadzi do swojej oferty papierowe słomki. Takie rozwiązanie jest jednym z elementów szerszego programu, który ma na celu wsparcie globalnych działań na rzecz rozwiązania problemu zanieczyszczenia środowiska naturalnego tworzywami sztucznymi.

22 kwietnia po raz kolejny na całym świecie będzie obchodzony Światowy Dzień Ziemi, którego celem jest promowanie troski o środowisko naturalne. Grupa Żywiec, która każdego roku warzy około 11 milionów hektolitrów piwa, prowadzi na co dzień działania ekologiczne w wielu obszarach swojej działalności, osiągając przy tym wymierne efekty środowiskowe i biznesowe – plasuje ją to w czołówce najlepszych spółek Grupy Heineken.

X