Jesteś tutaj

Raport EUIPO dotyczący podrabiania produktów

Według nowych danych szacunkowych Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), bezpośrednie roczne straty z powodu podrabiania i piractwa w 11 kluczowych sektorach gospodarki UE to aż 261 mld zł. Jednymi z sektorów, które ponoszą największe straty są kosmetyki oraz wina i wyroby spirytusowe.

Ze zaktualizowanej analizy wynika, że całkowite straty wynoszą 7,4% sprzedaży w następujących sektorach: kosmetyki i higiena osobista, odzież, obuwie i akcesoria, artykuły sportowe, zabawki i gry, biżuteria i zegarki, torebki i bagaż, nagrania muzyczne, napoje spirytusowe i wina, produkty farmaceutyczne, pestycydy i smartfony.

Biorąc pod uwagę, iż producenci działający zgodnie z prawem produkują mniej, niż miałoby to miejsce w przypadku nieistnienia podrabiania, przez co zatrudniają mniej pracowników, w analizie oszacowano, że w sektorach tych w całej UE bezpośrednio traci się nawet 468 tys. miejsc pracy.

W Polsce roczne straty spowodowane podrabianiem i piractwem szacuje się na 9,5 mld zł, co stanowi 10% sprzedaży w 11 sektorach.

Zgodnie z analizą w ujęciu ogólnym całkowita wartość sprzedaży utraconej w Polsce odpowiada kwocie 252 zł na obywatela polskiego rocznie.

Według raportu obecność podrabianych towarów na rynku prowadzi do strat sięgających około 30 mld zł rocznie w sektorze produktów kosmetycznych i higieny osobistej w UE. Stanowi to 10,6% całkowitej sprzedaży w tym sektorze.

W Polsce szacowane straty w sektorze produktów kosmetycznych i higieny osobistej to 1,4 mld zł, co stanowi 14,1% całkowitej sprzedaży w tym sektorze.

Natomiast szacowane straty w sektorze wina i wyrobów spirytusowych to w sakli całej Unii Europejskiej 2,4 mld euro, co stanowi 5,9% całkowitej sprzedaży w tym sektorze. W Polsce z kolei straty wynoszą 266 mln euro, czyli 10,3% sprzedaży sektora.

Kategoria: 

Podobne artykuły

Prokuratura Regionalna w Katowicach skierowała do Sądu Okręgowego w Częstochowie akt oskarżenia przeciwko 13 osobom biorącym udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się produkcją i podrabianiem markowej włoskiej kawy.

Trwa dziewiąta edycja programu "Po stronie natury", w ramach którego Żywiec Zdrój wraz z partnerami sadzi drzewa, aby chronić zasoby wody w Polsce. To wyjątkowa inicjatywa, do której mogą przyłączyć się wszyscy wrażliwi na kwestie ekologii. Wystarczy wziąć udział w akcji konsumenckiej lub odwiedzić jeden z pikników ekologicznych organizowanych w ramach programu.

X