Jesteś tutaj

Henkel notuje wzrost wyników sprzedaży w I kwartale 2019

Pomimo coraz trudniejszego otoczenia rynkowego, w pierwszym kwartale roku Henkel odnotował wzrost wyników sprzedaży, zarówno w ujęciu organicznym, jak i nominalnie. Na poziomie Grupy skorygowana marża EBIT oraz skorygowany zysk na akcję zamknęły się w przedziale prognozy na cały rok obrotowy – powiedział Hans Van Bylen, prezes zarządu firmy Henkel.

W pierwszym kwartale 2019 r. przychody ze sprzedaży wzrosły w ujęciu nominalnym o 2,8%, do kwoty 4,969 mld euro. Sprzedaż w ujęciu organicznym, tj. bez uwzględnienia wpływu różnic kursowych oraz transakcji przejęć i zbycia aktywów, również wzrosła − o 0,7%. Wpływ transakcji przejęć i zbycia aktywów wyniósł 0,6%. Na skutek korzystnych różnic kursowych przychody ze sprzedaży zwiększyły się o 1,5%.

W sektorze biznesowym Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) sprzedaż w ujęciu organicznym zmniejszyła się o 0,8%, głównie za sprawą spowolnienia w branżach elektronicznej i motoryzacyjnej. Sektor biznesowy Beauty Care (kosmetyki) odnotował spadek sprzedaży w ujęciu organicznym o 2,2% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, głównie ze względu na słabe wyniki segmentu detalicznego w Europie Zachodniej i w Chinach. Sektor biznesowy Laundry & Home Care (środków piorących i czystości) osiągnął wysoki wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 4,7%, na co pozytywny wpływ miało pomyślne wprowadzenie nowych produktów i innowacji na kluczowych rynkach.

W Europie Zachodniej sprzedaż w ujęciu organicznym spadła o 1,3%. Natomiast w regionie Europy Wschodniej nastąpił wzrost tej pozycji o 6,5%. W Afryce i na Bliskim Wschodzie przychody ze sprzedaży w ujęciu organicznym zwiększyły się o 13,5%. Przychody ze sprzedaży w regionie Ameryki Północnej zwiększyły się w ujęciu organicznym o 1,1%. W Ameryce Łacińskiej pozycja ta wzrosła o 8%, a w regionie Azji i Pacyfiku spadła o 8,8% w stosunku do poziomu z zeszłego roku.

Kategoria: 

Podobne artykuły

Henkel Polska po raz trzeci z rzędu otrzymał certyfikat HR Najwyższej Jakości za stosowanie najlepszych praktyk zarządzania kapitałem ludzkim i prowadzenie odpowiedzialnej polityki personalnej.  

Firma Henkel jest obecna w Polsce od 25 lat. Mijające ćwierćwiecze było okresem szybkiego rozwoju - dziś firma Henkel Polska uzyskuje rocznie ponad 2 mld złotych przychodów, a jej produkty i usługi towarzyszą polskim konsumentom w codziennym życiu, zaspokajając ich różnorodne potrzeby.

X

Przeczytaj również