Jesteś tutaj

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przyjęta

Sejm przyjął ustawę dotyczącą sukcesji firm. Dotychczas w przypadku śmierci właściciela firmy prowadzonej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, jego firma przestawała istnieć. Nowe prawo ma to zmienić. Ustawa została przyjęta przez sejm jednogłośnie.

Wraz ze śmiercią właściciela niewielkiej firmy wygasały wszystkie kontrakty i umowy. Nie sposób było kontynuować biznes. Spadkobiercy nie mogli także korzystać z pieniędzy zgromadzonych na firmowych kontach bankowych. Nowe prawo ma zmienić ten stan rzeczy. Spadkobiercy lub małżonek zmarłego będą mogli kontynuować działalność firmy. Umowy z pracownikami, NIP, ciągłość rozliczeń podatkowych, zgody administracyjne oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne do prowadzenia dalszej działalności zostaną zachowane.

Foto: Pixabay

Kategoria: 

Podobne artykuły

Dotychczas po śmierci właściciela jednoosobowego przedsiębiorstwa jego spadkobiercy mogli odziedziczyć jedynie majątek firmy, czyli lokal, wyposażenie, towar czy prawa niematerialne, jednak bez możliwości stania się jej nowym właścicielem. Z tego powodu, a także wskutek długotrwałego postępowania spadkowego wiele przedsiębiorstw przestawało funkcjonować. Od 25 listopada br. roku, dzięki wprowadzeniu ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, nastąpi zmiana, dzięki której firma będzie mogła zachować ciągłość „bytu” mimo śmierci jej właściciela.

W pierwszej połowie 2019 r. przyjęto 11,8 tys. stron maszynopisu aktów prawnych najwyższego rzędu. To wzrost o 6% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku – wynika z najnowszej aktualizacji „Barometru stabilności otoczenia prawnego w Polsce”.

X

Przeczytaj również