Jesteś tutaj

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przyjęta

Sejm przyjął ustawę dotyczącą sukcesji firm. Dotychczas w przypadku śmierci właściciela firmy prowadzonej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, jego firma przestawała istnieć. Nowe prawo ma to zmienić. Ustawa została przyjęta przez sejm jednogłośnie.

Wraz ze śmiercią właściciela niewielkiej firmy wygasały wszystkie kontrakty i umowy. Nie sposób było kontynuować biznes. Spadkobiercy nie mogli także korzystać z pieniędzy zgromadzonych na firmowych kontach bankowych. Nowe prawo ma zmienić ten stan rzeczy. Spadkobiercy lub małżonek zmarłego będą mogli kontynuować działalność firmy. Umowy z pracownikami, NIP, ciągłość rozliczeń podatkowych, zgody administracyjne oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne do prowadzenia dalszej działalności zostaną zachowane.

Foto: Pixabay

Kategoria: 

Podobne artykuły

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę dotyczącą znakowania żywności. Wprowadzenie nowych przepisów ma zapobiegać procederowi sprzedawania zagranicznych owoców i warzyw, jako polskie. Produkty trafiające na rynek będą musiały mieć informację o kraju pochodzenia.

Zmniejszenie, proporcjonalnie do przychodu, składek na ZUS dla drobnych przedsiębiorców – to skutek ustawy, którą podpisał prezydent Andrzej Duda. "Mały ZUS" ma objąć ok. 175 tys. jednoosobowych firm, których przeciętne miesięczne przychody nie przekraczają 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia.

X