Jesteś tutaj

Advertisement

Sektor MŚP pod lupą

Wzrost gospodarczy w 2018 r. wpływa na wyższą dynamikę rejestracji nowych firm – jednak liczba upadłości i poziom zatorów płatniczych utrzymuje się na poziomie podobnym do 2017 r. Wciąż jednak ubezpieczenie obrotu gospodarczego i należności jest zbyt rzadko stosowaną formą zabezpieczenia firmy przed nierzetelnym kontrahentem.

W okresie styczeń-luty 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 44 067 nowych firm zarejestrowanych w CEIDG w porównaniu do 40 874 w analogicznym okresie 2017 r . W 2017 r. powstały też 9292 spółki prawa handlowego . Oznacza to wzrost r/r o około 8% i stanowi znacząca przewagę nad dynamiką upadłości przewidywaną w całym 2018 r. Niestety, nawet dobra koniunktura i wysokie tempo wzrostu gospodarczego nie chronią firm przed zatorami płatniczymi . Po trzecim kwartale 2017 r. aż 52% przedsiębiorstw notowało opóźnienie płatności o 60 dni w ostatnich 6 miesiącach .

Prawidłowe zarządzanie ryzykiem jest szczególnie ważne w działalności międzynarodowej. W 2017 r. polski eksport wyniósł 203,7 mld EUR i wzrósł w stosunku do 2016 r. o 10% . Znaczący udział w wypracowaniu tego wyniku miały firmy z sektora MŚP.

Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw jest kluczowe dla umacniania polskiej gospodarki. Należy pamiętać, że takie podmioty mogą być skutecznymi eksporterami, dzięki czemu będą umacniać swoją pozycję na rynku. Potrzebne jest tylko odpowiednie dobranie narzędzi zabezpieczających i wspierających biznes.

Małe i średnie przedsiębiorstwa są szczególnie podatne na utratę płynności, ponieważ ich źródła przychodów mogą być mało zdywersyfikowane, a płynność finansowa niska. Faktoring może nie tylko poprawić płynność finansową eksportera, ale także zapewnić bezpieczeństwo wymiany handlowej. Wartość obrotu w ramach faktoringu eksportowego pełnego wyniosła w 2017 r.  22,3 mld PLN wobec 18,8 mld PLN w roku 2016, co oznacza wzrost o 18,65% .

Kategoria: 

Podobne artykuły

Rok 2018 obfituje w istotne dla przedsiębiorców zmiany ustawowe. Zalicza się do nich m.in. wzrost minimalnego wynagrodzenia, obniżkę stawki podatku CIT, ograniczenie handlu w niedzielę i Split Payment. Przedstawiciele polskiego sektora MŚP z ostrożnością podchodzą do oceny tego, jak ewolucja przepisów wpłynie na prowadzone przez nich działalności – wynika z 15. fali badania Bibby MSP Index.

Status „małego podatnika” w PIT i CIT uzyskają firmy o sprzedaży do 2 mln euro rocznie; wartość pracy małżonka będzie można wliczyć w koszt uzyskania przychodu; nastąpi zniesienie obowiązku przeprowadzania okresowych szkoleń BHP w branżach, które są najmniej wypadkowe – to tylko niektóre zmiany, jakie przewiduje projekt Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, który przyjęła Rada Ministrów. 

X