Jesteś tutaj

Sektor MŚP pod lupą

Wzrost gospodarczy w 2018 r. wpływa na wyższą dynamikę rejestracji nowych firm – jednak liczba upadłości i poziom zatorów płatniczych utrzymuje się na poziomie podobnym do 2017 r. Wciąż jednak ubezpieczenie obrotu gospodarczego i należności jest zbyt rzadko stosowaną formą zabezpieczenia firmy przed nierzetelnym kontrahentem.

W okresie styczeń-luty 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 44 067 nowych firm zarejestrowanych w CEIDG w porównaniu do 40 874 w analogicznym okresie 2017 r . W 2017 r. powstały też 9292 spółki prawa handlowego . Oznacza to wzrost r/r o około 8% i stanowi znacząca przewagę nad dynamiką upadłości przewidywaną w całym 2018 r. Niestety, nawet dobra koniunktura i wysokie tempo wzrostu gospodarczego nie chronią firm przed zatorami płatniczymi . Po trzecim kwartale 2017 r. aż 52% przedsiębiorstw notowało opóźnienie płatności o 60 dni w ostatnich 6 miesiącach .

Prawidłowe zarządzanie ryzykiem jest szczególnie ważne w działalności międzynarodowej. W 2017 r. polski eksport wyniósł 203,7 mld EUR i wzrósł w stosunku do 2016 r. o 10% . Znaczący udział w wypracowaniu tego wyniku miały firmy z sektora MŚP.

Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw jest kluczowe dla umacniania polskiej gospodarki. Należy pamiętać, że takie podmioty mogą być skutecznymi eksporterami, dzięki czemu będą umacniać swoją pozycję na rynku. Potrzebne jest tylko odpowiednie dobranie narzędzi zabezpieczających i wspierających biznes.

Małe i średnie przedsiębiorstwa są szczególnie podatne na utratę płynności, ponieważ ich źródła przychodów mogą być mało zdywersyfikowane, a płynność finansowa niska. Faktoring może nie tylko poprawić płynność finansową eksportera, ale także zapewnić bezpieczeństwo wymiany handlowej. Wartość obrotu w ramach faktoringu eksportowego pełnego wyniosła w 2017 r.  22,3 mld PLN wobec 18,8 mld PLN w roku 2016, co oznacza wzrost o 18,65% .

Kategoria: 

Podobne artykuły

Podstawowym źródłem finansowania małych i średnich firm pozostają środki własne (94 proc. wskazań). Biorąc jednak pod uwagę tylko zewnętrzne narzędzia, po raz pierwszy w historii badania numerem jeden zostało ubezpieczenie majątku firmy.

Komisja Europejska zakończyła konsultacje w sprawie definicji małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Business Centre Club, we współpracy z Crido oraz w oparciu o konsultacje z przedsiębiorcami, przygotował kompleksową opinię nt. wad obecnie obowiązującej definicji oraz szereg propozycji jak tę definicję zaktualizować, aby odzwierciedlała współczesne realia ekonomiczne i obecny potencjał przedsiębiorstw.

X