Jesteś tutaj

Przedsiębiorcy redukują koszty

W maju 2019 r. wskaźnik ICI, obrazujący relację przychodów do kosztów w różnych obszarach działalności gospodarczej, nieznacznie wzrósł w stosunku do wartości z ubiegłego miesiąca – informuje Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

Przedsiębiorstwa przede wszystkim starają się ograniczyć koszty prowadzenia swej działalności. Między innymi redukują poziom zapasów towarów zgromadzonych w magazynach, co pozwala na poprawę relacji przychodów ze sprzedaży towarów do kosztów związanych z ich magazynowaniem. Proces redukcji zapasów obserwujemy od kilku miesięcy.

Pod kontrolą pozostają koszty związane z zatrudnieniem, głównie za sprawą ograniczenia tempa wzrostu wynagrodzeń. Pozwoliło to na poprawę relacji przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży towarów i usług do jednostkowych kosztów pracy.

Mimo tych działań relacja wszystkich przychodów do całokształtu kosztów nadal pogarsza się choć nieco wolniejszym tempem niż w poprzednich miesiącach.

Podobnie jak przed miesiącem, wzrasta oprocentowanie nowo zaciąganych kredytów na cele inwestycyjne dla przedsiębiorstw. Powoduje to pogorzenie relacji przychodów uzyskiwanych przez firmy ze sprzedaży dóbr i usług do kosztów związanych z zaciąganiem kredytu i ogranicza inwestycje.

Nie zmieniła się natomiast relacja przychodów z pracy do ceny nowo zaciąganych kredytów konsumpcyjnych, choć banki zaostrzają warunki ich uzyskania szczególnie w przypadku kredytów hipotecznych.

Foto: Pixabay

Kategoria: 

Podobne artykuły

Od kilku miesięcy Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz zwraca uwagę na rosnący polski eksport do RPA. Rynek południowoafrykański wydaje się być dla polskich producentów najbardziej obiecującym rynkiem z państw trzecich (pozaunijnych), a zdaniem Izby jest on daleko bardziej perspektywicznym niż rynek chiński. Pojawił się jednak projekt wzrostu opłat za importowane mięso drobiowe.

Najwięcej w ubiegłym roku eksportowaliśmy drobiu, a krajem, który przyjął od nas najwięcej towaru były Niemcy. Wartość eksportu do naszych zachodnich sąsiadów wyniosła 5,4 mld euro co daje lepszy wynik niż rok wcześniej o 1,7%. 

X