Jesteś tutaj

Projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przyjęty przez Senat

Senatorowie przyjęli projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym, która pozwoli na dalsze funkcjonowanie firmy po śmierci jej właściciela. Wprowadzono jednak 29 poprawek do projektu.

Zapisy ustawy pozwalają kontynuować działalność firmy po śmierci jej właściciela. Przedsiębiorstwo może zachować NIP, pracowników, ciągłość rozliczeniową, koncesje oraz zezwolenia. Ustawa wprowadza także możliwość powołania zarządcy sukcesyjnego, który kieruje działalnością firmy do czasu podziału spadku.

Na stronie internetowej Senatu zaznaczono: Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (projekt rządowy) umożliwi działanie jednoosobowych firm po śmierci ich właścicieli. Obecnie, kiedy umiera właściciel firmy wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jego spadkobiercy nie mogą kontynuować prowadzenia biznesu, wygasa bowiem wiele uprawnień firmy, np. do korzystania z NIP, zezwoleń i koncesji.

Foto: Pixabay

Kategoria: 

Podobne artykuły

W niedzielę zaczęła obowiązywać ustawa o sukcesji firm rodzinnych, która umożliwi sprawne kontynuowanie działalności przedsiębiorstwa po śmierci jego właściciela. Adresatem nowych rozwiązań są ponad 2 mln przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG, z których przeszło 230 tys. ukończyło już 65 lat. Resort przedsiębiorczości i technologii zachęca ich, aby bezpłatnie i szybko zarejestrowali swojego zarządcę sukcesyjnego, który pokieruje działalnością firmy maksymalnie przez dwa lata po śmierci właściciela.

Parlament zakończył prace nad ustawą o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

X