Jesteś tutaj

Advertisement

Prezydent podpisał Konstytucję Biznesu

Konstytucja Biznesu - najbardziej kompleksowa reforma prawa gospodarczego od prawie 30 lat - została podpisana przez Prezydenta Andrzeja Dudę. To pakiet 5 ustaw zmieniających polską rzeczywistość biznesową. Zmiany obejmujące prawie 200 aktów prawnych wejdą w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Najważniejszym z zapisów Konstytucji jest Prawo przedsiębiorców, które zastąpi nowelizowaną ponad 90 razy Ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (SDG) z 2004 r. Kolejnymi aktami prawnymi są: Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i (Ustawa) Przepisy wprowadzające Ustawę Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

Źródło: Kurier PAP

Foto: prezydent.gov.pl

Kategoria: 

Podobne artykuły

Środowisko przedsiębiorców wystąpiło z apelem do wicepremiera Morawieckiego, a także ministra Kowalczyka o przyspieszenie prac nad projektem ustawy Konstytucja Biznesu. Przyjęcie przez Sejm Konstytucji Biznesu poprawi relacje i funkcjonowanie przedsiębiorców.

Od 1 stycznia 2018 r. reklamówki foliowe będą płatne. Przesądził o tym podpis prezydenta Andrzeja Dudy na ustawie. Opłata recyklingowa będzie wynosić 20 gr. 

X