Jesteś tutaj

Największe wyzwania dla polskich firm w 2019 r.

Dyrektorzy finansowi (CFO) w Polsce mają mniejszą skłonność do podejmowania ryzyka niż CFO z regionu. Częściej spodziewają się także wzrostu kosztów, spadku rentowności i marż operacyjnych. Jak zauważają autorzy badania „Central Europe CFO Survey 2019” przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte, opinie dotyczące rozwoju gospodarczego i niepewności finansowej firm w Polsce są spolaryzowane.

Wysoki poziom niepewności w firmach deklaruje 49% CFO, a niski 33%. Większość dyrektorów uważa sztuczną inteligencję za przydatną lub bardzo przydatną, jednak wprowadziło ją zaledwie 25% firm w Polsce.

Dyrektorzy finansowi mają podzielone opinie na temat rozwoju polskiej gospodarki. 40% ankietowanych przez Deloitte spodziewa się w 2019 r. wzrostu PKB powyżej 2,6%, podczas gdy aż 44% przewiduje bardzo niewielkie zmiany na poziomie maksymalnie 0,5%. W Europie Środkowej opinie są bardziej wypośrodkowane – 35% spodziewa się wzrostu PKB na poziomie 1,6-2,5%, a jedynie 8% oczekuje podwyżki ponad 3,5%.

Dużą różnicę widać także w opiniach polskich CFO na temat niepewności gospodarczej i finansowej firm – jedynie 18% określa swój poziom niepewności jako „normalny”, podczas gdy w krajach regionu jest to ponad 54%. CFO w Polsce częściej niż inni dyrektorzy finansowi oceniają poziom niepewności jako wysoki (49% vs 35%), ale również częściej oceniają go jako niski (33% vs 11%). W konsekwencji polskich dyrektorów wyróżnia niższa skłonność do podejmowania ryzyka. Według nich największym zagrożeniem dla rozwoju lub stabilności finansowej firm jest wzrost kosztów prowadzenia działalności, w szczególności związanych z siłą roboczą oraz transportem.

– Nasi badani spodziewają się również wzrostu kosztów dla firm w obszarze podatków. Największe różnice oczekiwań dotyczą kosztów związanych z podatkami oraz rezerwami na należności nieściągalne. Dodatkowo podwyżek CIT obawia się 39% dyrektorów – aż o 23 p.p. więcej niż w regionie, a podwyżek VAT – 21% dyrektorów, czyli o 10 p.p. więcej –mówi Robert Nowak, Partner w dziale Doradztwa Podatkowego, Lider Programu CFO w Polsce, Deloitte.

CFO w Polsce są również mniej optymistyczni w ocenie perspektyw finansowych spółek, przewidywanej rentowności i marż operacyjnych. Aż 42% dyrektorów w Polsce i jedynie 21% w regionie Europy Środkowej uważa, że perspektywa finansowa ich firm pogorszyła się w ciągu ostatniego półrocza. Wzrostu poziomu zadłużenia firmy obawia się 47% dyrektorów w Polsce. Są oni jednak bardziej optymistyczni w kwestiach możliwości obsługi zadłużenia – aż 46% oczekuje wzrostu (vs 37% w regionie). Restrukturyzacja i wzrost przychodów poprzez przejęcia to dwie najczęściej wskazywane kluczowe strategie na najbliższe 12 miesięcy – zarówno przez CFO z Polski, jak i ogółem z regionu Europy Środkowej.

Foto: Pixabay

Kategoria: 

Podobne artykuły

Tegoroczne świąteczne wydatki Polaków będą wyższe o 13%. w stosunku do ub. r. Jest to najwyższy procentowy wzrost w Europie. Na prezenty, jedzenie oraz spotkania z najbliższymi polska rodzina planuje wydać prawie 1160 zł. To najważniejsze wnioski płynące z 17. edycji badania firmy doradczej Deloitte w 16 krajach europejskich i w RPA.

Badanie Delloite: Niemal każdy ankietowany (95 proc.) podczas robienia zakupów lub podejmowania decyzji o wyborze usługi zwraca uwagę na to, czy wymaga się od niego podania danych osobowych. Podając je, najbardziej obawiamy się natarczywego dzwonienia telemarketerów (55 proc.) oraz tego, że ktoś się pod nas podszyje (50 proc.). Blisko połowa badanych darzy ograniczonym zaufaniem firmy i instytucje, które zbierają dane osobowe swoich klientów – 45 proc. sądzi, że firmy potrzebują tych danych po to, by następnie sprzedać je innym podmiotom.

X