Jesteś tutaj

Knight Frank podsumował rynek magazynowy w 2018 r.

W 2018 r. sektor magazynowy przekroczył ubiegłoroczny rekord wolumenu wynajętej powierzchni. Wysoka aktywność najemców wpływa na spadek współczynnika pustostanów i dynamiczny przyrost nowej podaży na rynku.

Rok 2018 przyniósł niemal 17% wzrost całkowitych zasobów powierzchni magazynowych w kraju, które przekroczyły wolumen 15,9 mln mkw. Zdecydowana większość nowych projektów (prawie 83%), znajduje się w największych ośrodkach logistycznych, tj. w Warszawie i okolicach, w rejonie Górnego i Dolnego Śląska, w Wielkopolsce i w Polsce Centralnej. Największym obszarem koncentracji wciąż pozostaje region Warszawy, gdzie zlokalizowane jest 26% zasobów magazynowych w Polsce. Warto jednak zaznaczyć, że największą dynamikę wzrostu sektora obserwuje się w ośrodkach regionalnych, zwłaszcza w nowych lokalizacjach poza kluczowymi obszarami koncentracji powierzchni magazynowej. W rezultacie od ubiegłego roku udział Warszawy w zasobach magazynowych zmniejszył się o 2 pp.

Dobra kondycja polskiej gospodarki pomogła utrzymać aktywność deweloperów na wysokim poziomie. W 2018 r. do użytku oddano łącznie niemal 2 mln mkw., co dało drugi po rekordowym 2017 r. najwyższy wynik w historii. Najwięcej, bo aż 34% nowej powierzchni dostarczono w regionie Polski Centralnej. Od kilku lat niezmiennie dominują projekty typu BTS (built to suit).

Spodziewany jest dalszy dynamiczny rozwój sektora magazynowego w Polsce, a perspektywy dla tego segmentu wciąż pozostają optymistyczne. Wzmożoną aktywność deweloperów potwierdza rosnący z roku na rok wolumen podaży w budowie. Obecnie na etapie realizacji znajduje się 2 mln mkw. , tj. 45% więcej powierzchni w porównaniu z końcem 2017 r. Najwięcej budów rozpoczęto w rejonie Górnego Śląska, Polski Centralnej i w Warszawie, a według planów deweloperów większość z nich ma zostać ukończona w 2019 r.

Rok 2018 w sektorze magazynowym to również najwyższe w historii wyniki po stronie popytu. W minionym roku podpisano umowy najmu na ponad 3,8 mln mkw. powierzchni magazynowej, co stanowiło około 2% wzrost rok do roku. Największym zainteresowaniem najemców wciąż cieszyły się główne obszary koncentracji, tj. Warszawa (20% wolumenu wynajętej powierzchni), Polska Centralna (19% wolumenu najmu) oraz Górny Śląsk (16% wynajętej powierzchni).

Na dobrą kondycję sektora wskazuje również bardzo niski współczynnik pustostanów pomimo znacznego wzrostu podaży. Pod koniec 2018 r. w Polsce niewynajęte pozostawało jedynie około 760 tys. mkw. powierzchni na wynajem, co pozycjonowało współczynnik na poziomie 4,8%, o 0,3 pp. niższym w porównaniu z końcem 2017 r.

Wywoławcze stawki czynszów we wszystkich rejonach koncentracji rynku magazynowego w Polsce utrzymują się na stabilnym poziomie 2,50-5,00 EUR/mkw./miesiąc, przy czym najwyższe z nich odnotowano w granicach administracyjnych Warszawy. Można jednak oczekiwać, że rosnące koszty realizacji inwestycji mogą przełożyć się na ograniczenie oferowanych zachęt dla najemców, a w konsekwencji na wzrost efektywnych stawek czynszu w projektach magazynowych w całej Polsce.

Foto: Pixabay

Kategoria: 

Podobne artykuły

Z raportu „Market View: Polski rynek logistyczny po IV kw. 2018” wynika, że w Polsce przybyło w ubiegłym roku niemal 2,2 mln mkw. powierzchni magazynowej. Łącznie w kraju funkcjonuje 15,7 mln mkw. magazynów.

W sektorze magazynowym popyt brutto sięgnął 3,7 mln mkw., zasoby powierzchni magazynowej powiększyły się o kolejne 2 mln mkw., a blisko 2 mln mkw. pozostaje w budowie. Ubiegły rok charakteryzował się także rekordową wartością transakcji inwestycyjnych – aż 1,84 mld euro. Firma doradcza JLL podsumowała sytuację na rynku powierzchni magazynowo-przemysłowych w Polsce w 2018 r.

X