Jesteś tutaj

Federacja Przedsiębiorców Polskich o projekcie ustawy o zarządzie sukcesyjnym

Projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym według Ministerstwa Rozwoju ma zostać przedstawiony na jesieni 2017 r. Jest to jeden z elementów „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” i część pakietu „100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców”. – Do efektywnego wypracowania nowego porządku prawnego odnośnie sukcesji niezbędne są kompleksowe zmiany w zakresie prawa cywilnego, handlowego, a także prawa administracyjnego i podatkowego. Nowe przepisy powinny być jak najbardziej przejrzyste i elastyczne – kluczowe jest odformalizowanie kontynuacji prowadzenia działalności – tak o planowanym projekcie ustawy wypowiada się Marek Kowalski, przewodniczący FPP. Najbardziej istotnymi aspektami projektu są: zachowanie przedsiębiorstwa jako całości, zapewnienie ciągłości funkcjonowania od chwili śmierci właściciela do podziału spadku, utrzymanie relacji z władzami publicznymi, zapewnienie ciągłości umów handlowych zawartych przez zmarłego, kontynuacja stosunków pracy, utrzymanie uprawnień potrzebnych do wykonywania działalności oraz płynna możliwość kontytuowania rozliczeń podatkowych. Ustawa ma być jednym z wielu rozwiązań ułatwiających prowadzenie biznesu.

Kategoria: 

Podobne artykuły

Rząd przyjął projekt ustawy dotyczącej sukcesji firm. Projekt pozwala na zabezpieczenie interesów firmy jeszcze za życia przedsiębiorcy ‒ przez powołanie zarządcy sukcesyjnego. Zarządcą może zostać prokurent, włączony w zarządzanie przedsiębiorstwem jeszcze za życia przedsiębiorcy.

Parlament zakończył prace nad ustawą o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

X