Jesteś tutaj

BIEC: Spadł Wskaźnik Przyszłej Inflacji

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2019 r. spadł o kolejne o 0,6 punktu w stosunku do wartości sprzed miesiąca – wskazuje Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

Systematyczne obniżanie się wartości WPI obserwujemy od sierpnia ubiegłego roku. W ostatnich badaniach zarówno wśród menadżerów przedsiębiorstw produkcyjnych, jak i wśród konsumentów zdecydowanie zmniejszyły się oczekiwania wzrostu cen. Przyczyniło się do tego odstąpienie od podwyżek cen energii oraz coraz wyraźniejsze sygnały słabnącej koniunktury w Europie, co wzmaga obawy o wielkość popytu zagranicznego i nakazuje powściągliwość w podnoszeniu cen u krajowych wytwórców. Najbliższe miesiące prawdopodobnie upłyną pod znakiem malejącej inflacji, jednak w drugiej połowie roku tendencja ta może ulec odwróceniu. Nadal czynnikami działającymi proinflacyjnie będą rosnące koszty pracy oraz zapowiedzi działań podtrzymujących popyt krajowy.

Foto: Pixabay

Kategoria: 

Podobne artykuły

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce w lipcu 2014 roku wzrósł o 0,5 punktu w stosunku do poprzedniego miesiąca - informuje BIEC.

Barometr Ofert Pracy, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w Internecie ofert pracy, we wrześniu po raz kolejny z rzędu wzrósł – informuje BIEC.

X