Jesteś tutaj

Advertisement

Stanowisko Spar Polska w sprawie podatku

Zarząd Spar Polska S.A., reprezentujący właścicieli prowadzących 210 sklepów spożywczo-przemysłowych, zrzeszonych i działających pod logo „Spar” Polskie Sklepy Spożywcze, apeluje do Pani Premier, Członków Rządu, Wszystkich Parlamentarzystów o wysłuchanie głosu środowisk handlowych reprezentujących polski kapitał małych i średnich przedsiębiorstw i nieuchwalanie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej w formie przedstawionej w projekcie ustawy.

Zaproponowane rozwiązania w sposób trwały i nieodwracalny doprowadzą w szybkim tempie do zamknięcia tysięcy sklepów. Obecnie rentowność polskich sklepów spożywczych jest na tyle niska (od 0,1 do 1%), że nie pozwala na skuteczne konkurowanie z sieciami zachodnich dyskontów, super- i hipermarketów, nie wspominając już o rozwoju sklepów.

Zwracamy uwagę, że skutkiem dodatkowym będzie upadek systemów franczyzowych, które są dla polskich sklepów jednym z najbardziej skutecznych narzędzi do walki z zagraniczną konkurencją i pozwalają na oferowanie konsumentom podobnych warunków zakupu towarów i usług. Wielokrotnie jedynym „zyskiem” właściciela sklepu funkcjonującego w systemie franczyzowym jest „wynagrodzenie” otrzymywane od franczyzodawcy za świadczone usługi promocyjne i marketingowe. Bez korzyści, jakie niesie uczestnictwo w sieci franczyzowej nie będzie możliwe skuteczne konkurowanie z zagranicznymi dyskontami i hipermarketami.

Pragniemy podkreślić, że budowany przez ponad 20 lat proces konsolidacji polskich środowisk kupieckich, płacących podatki w Polsce, utrzymujący wiele tysięcy miejsc pracy może zostać w sposób brutalny zaprzepaszczony i zniszczony, a niekorzystne skutki gospodarcze i społeczne będą negatywnie oddziaływały przez długie lata.

Szanowni Państwo mając na uwadze, że dobro polskich małych i średnich przedsiębiorstw jest dla Was ważne – tak jak wielokrotnie deklarujecie w mediach i programach swoich partii apelujemy i oczekujemy:

– Podniesienia kwoty wolnej od podatku;

– Wyłączenia z ustawy zapisów o franczyzie;

– Naliczania i pobierania podatku od przedsiębiorstw według NIP-u;

– Zastosowania jednej skali podatku od sprzedaży detalicznej dla małych i średnich przedsiębiorstw nie wyższego jednak niż 0,1% powyżej kwoty zwolnionej, bez względu na dzień tygodnia.

Zarząd Spar Polska S.A. oświadcza, że wspólnie z franczyzobiorcami wspiera i będzie uczestniczył we wszystkich inicjatywach i działaniach polskich środowisk kupieckich służących obronie interesów rodzimego biznesu.

Kategoria: 

Podobne artykuły

28 maja br. w Rzeszowie SPAR Polska zorganizował doroczną konferencję dla franczyzobiorców oraz producentów i dostawców współpracujących z siecią. W konferencji uczestniczyły również zarządy spółek GK Bać-Pol oraz pracownicy SPAR.

Z okazji 20 lat istnienia sklepów SPAR w Polsce sieć zorganizowała konkurs dla klientów.

X