Jesteś tutaj

Sprzedaż detaliczna w lutym

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w lutym 2019 r. była wyższa niż przed rokiem o 5,6% (wobec wzrostu o 7,7% w lutym 2018 r.). W porównaniu ze styczniem 2019 r. miał miejsce spadek sprzedaży o 3,2% – informuje Główny Urząd Statystyczny.

Wśród grup o znaczącym udziale w sprzedaży detalicznej „ogółem” największy wzrost w lutym 2019 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. (w cenach stałych) zaobserwowano w przedsiębiorstwach prowadzących pozostałą sprzedaż detaliczną w niewyspecjalizowanych sklepach (o 13,5% wobec 7,9% przed rokiem).

W okresie styczeń-luty 2019 r. wzrost sprzedaży detalicznej rok do roku wyniósł 5,4% (wobec wzrostu o 8,1% w 2018 r.)

W grupie „żywność, napoje i wyroby tytoniowe” w stosunku do lutego 2018 r. odnotowano wzrost sprzedaży (w cenach stałych) o 1,6%. Natomiast w stosunku miesięcznym widać spadek o 3,3%. 

Foto: shutterstock.com

Kategoria: 

Podobne artykuły

Sprzedaż detaliczna  w cenach stałych we wrześniu br. była wyższa niż przed rokiem o 3,6%, wobec wzrostu o 7,5% we wrześniu ub. roku. W porównaniu z sierpniem br. miał miejsce spadek sprzedaży o 3,9% - informuje GUS.

Analiza wpływu zakazu handlu w niedziele na sprzedaż detaliczną jest istotna z punktu widzenia oceny krótkookresowych perspektyw konsumpcji gospodarstw domowych w Polsce. Jednakże ze względu na stosunkowo krótki okres obowiązywania regulacji i mnogość czynników wpływających na tempo wzrostu sprzedaży detalicznej, precyzyjny wpływ zakazu handlu był dotychczas bardzo trudny do oszacowania. Obecnie dysponujemy już danymi o sprzedaży za osiem miesięcy po wprowadzeniu zakazu, co pozwala na przeprowadzenie ekonometrycznej analizy zmian legislacyjnych na dynamikę sprzedaży detalicznej – przyznają eksperci Credit Agricole Bank Polska.

X

Przeczytaj również