Jesteś tutaj

Advertisement

Koniunktura w handlu hurtowym

Foto: Eurocash

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 7,5 (przed miesiącem plus 7,3). Poprawę koniunktury sygnalizuje 17,9% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 10,4% (miesiąc wcześniej odpowiednio 17,4% i 10,1%).

Oceny sprzedaży są optymistyczne, najlepsze od listopada ub.r. Od początku roku utrzymują się niekorzystne diagnozy sytuacji finansowej. Odpowiednie przewidywania są pozytywne, zbliżone do formułowanych przed miesiącem. Stan zapasów towarów jest nadal uznawany przez przedsiębiorców za nadmierny. Zapowiadane jest utrzymanie wzrostu zamówień towarów u dostawców oczekiwanego w marcu br. Firmy planują niewielkie zwiększenie zatrudnienia. Przedsiębiorcy oczekują, że ceny towarów będą rosnąć w tempie zbliżonym do prognozowanego w ubiegłym miesiącu.

W kwietniu br. 7,1% przedsiębiorstw handlu hurtowego deklaruje, że nie napotyka na problemy w prowadzeniu bieżącej działalności (8,4% przed rokiem). Największe trudności sygnalizowane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z kosztami zatrudnienia (47,5% w kwietniu bieżącego i ubiegłego roku), niejasnymi, niespójnymi i niestabilnymi przepisami prawnymi (46,8% w kwietniu br., 45,7% przed rokiem), zbyt dużą konkurencją na rynku (44,9% w kwietniu br., 47,7% w analogicznym miesiącu ub.r.) oraz wysokimi obciążeniami na rzecz budżetu (41,0% w kwietniu br., 38,9% przed rokiem).

Źródło: GUS

Kategoria: 

Podobne artykuły

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI) w marcu 2019 r. kształtuje się na poziomie zbliżonym do notowanego w lutym 2019 r., ale niższym niż przed rokiem. Wskaźnik ten od stycznia 2017 r. przyjmuje wartości powyżej średniej długookresowej – informuje Główny Urząd Statystyczny.

W III kwartale 2019 r. koniunktura w handlu uległa dalszemu pogorszeniu. Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH zmniejszyła się o 2,8 punktu i obecnie wynosi -1,5 pkt. Jest również niższa od średniej dla III kwartału z ostatnich dziesięciu lat (wynosi ona -0,1 pkt) oraz niższa od poziomu odnotowanego przed rokiem (3,2 pkt w III kwartale 2018 r.). 

X