Jesteś tutaj

Advertisement

Eurocash z wnioskiem o przejęcie Frisco

Eurocash złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek w sprawie przejęcia kontroli nad Frisco.

W opisie koncentracji można przeczytać: „Zgłoszenie dotyczy zamiaru przejęcia przez Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach kontroli nad spółką Frisco S.A. z siedzibą w Warszawie. Przejęcie kontroli nastąpi poprzez nabycie przez Eurocash akcji w kapitale zakładowym Frisco (koncentracja w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).”

– Już w 2014 r., kiedy zostaliśmy mniejszościowym akcjonariuszem Frisco, informowaliśmy, że w przyszłości możemy odkupić pozostałe akcje od funduszy MCI. Jesteśmy więc naturalnym partnerem do rozmów na ten temat, ale na ten moment żadne konkretne decyzje nie zapadły – komentuje Jan Domański, rzecznik prasowy Grupy Eurocash.

Działalność prowadzona przez Frisco koncentruje się na detalicznej sprzedaży artykułów konsumpcyjnych codziennego użytku na obszarze Warszawy oraz sąsiadujących gmin.

Kategoria: 

Podobne artykuły

Już jest nowe centrum logistyczno-dystrybucyjne Frisco.pl w Klaudynie pod Warszawą. Magazyn o łącznej powierzchni około 11 tys. mkw. podzielono na kilka stref temperaturowych i logistycznych, m.in.: strefę przyjęć, magazynowania, strefy buforowe i kompletacyjne, a także strefę wysyłkową, którą obsługuje specjalny robot.

Co Polacy uważają za przejaw lokalnego patriotyzmu? Według zdecydowanej większości respondentów ogólnopolskiego badania, przeprowadzonego na zlecenie Grupy Eurocash, 5 najbardziej patriotycznych zachowań w stosunku do małej ojczyzny to m.in.: troska o najbliższą przestrzeń publiczną i robienie zakupów w małym, osiedlowym sklepie. Takie podejście Polaków do patriotyzmu lokalnego potwierdziło się też w zakończonym właśnie konkursie grantowym „Lokalni Herosi”, który zwrócił uwagę na społeczną rolę przedsiębiorców – właścicieli małoformatowych sklepów .

X

Przeczytaj również